Voorwaarden

Servicevoorwaarden m.b.t. onze computer service
Stichting Gilde Walcheren verleent belangeloos computeradvies- en computerservice aan particulieren. Omdat het werken aan computersystemen altijd een risico van dataverlies met zich meebrengt heeft Stichting Gilde Walcheren hiervoor speciale Servicevoorwaarden opgenomen.

Korte samenvatting:

  • De adviesaanvrager (klant) is zelf verantwoordelijk voor een backup van belangrijke persoonlijke gegevens.
  • De klant zal de gildeadviseur voorzien van de juiste informatie met betrekking tot de aanvraag. 
  • De gildeadviseur gaat vertrouwelijk om met de informatie van de aanvrager. 
  • De klant zal het Gilde vrijwaren van boetes en vervolging bij het gebruik van illegale software- of kopieën.
  • De gildeadviseur zal de klant zo mogelijk binnen een uur op weg helpen of voorzien van een (reparatie)advies. 
  • Extra service n.a.v. het advies of de hieruit voortvloeiende werkzaamheden vallen niet onder verantwoording van het Gilde.
  • Toevoeging: Het Gilde slaat, indien bekend, de volgende gegevens op van haar cliënten; Naam, Woonplaats, Tel. nummer, E-Mail adres en servicegebied van uw aanvraag. Deze gegevens worden na 1 jaar verwijderd uit ons systeem conform de AVG 2018.

Het document: servicevoorwaarden